Föreningsstämma

Torsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.30

Vad händer på stämman?
På stämman, ibland även kallat årsmöte, beslutar föreningen om bl.a. vilka
som ska sitta i styrelsen, om aktuell styrelse gjort sitt jobb, godkännande av
resultaträkning mm.
På stämman tar föreningen även upp förslag som lämnats in från
medlemmar, s.k. motioner.

Hur anmäler jag något att ta upp på stämman?
Förslag från föreningsmedlemmar, dvs. motioner, ska lämnas till styrelsen senast 15 april.

Vilka får vara med på stämman?
Samtliga medlemmar i föreningen, dvs. bostadsrättsinnehavare.

Kan jag rösta utan att vara på stämman?
Ja, om du fyllt i en fullmakt där du anger vem som får rösta åt dig på stämman.

När kommer dagordning och andra dokument?
Dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse mm. kommer finnas tillgängligt senast 8 maj.

Var hålls stämman?
I lokalen på baksidan av Cirkusvägen 1.

Summering och protokoll från årsstämman 2017

Kort summering om besluten som togs av föreningen på föreningsstämman den 18 maj 2017.

  • Kent André, Mohsen Ziaeenia, Max Jonsson, Amanda Telg och Shan Mahmood valdes som ordinarie styrelseledamöter. Mikael Svensson och Sandra Ghebremariam valdes som suppleanter
  • Föreningen beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
  • Föreningen behöll styrelsearvodet på samma nivå som tidigare år.

Hela protokollet finns i dokumentlistan här nedanför.

Avgiftshöjning

Styrelsen beslutade vid senaste budgetmötet att höja årliga avgiften med 3 % som tidigare år. Eftersom beslutet togs vid årsskiftet och månadsavierna för december, januari och februari redan skickats ut sker justeringen på kommande tre avier för april, maj och juni med tillägg på mellanskillnaden för januari, februari och mars månad.

Vid frågor eller funderingar når ni styrelsen på info@trollkarlen2.se

Skyltningen klar

Skyltningen av avgifterna för gatuparkering i området runt trollkarlen är nu klar. Än så länge har bara en parkeringsautomat dykt upp och fler lär de inte bli. Tanken är att betalning ska ske via dator, telefonsamtal eller med Betala P appen som finns tillgänglig för IOS och Android telefoner. Vill ni veta mer om appen, hur ni betalar via telefonsamtal eller datorn gör ni det på betala parkering sidan på stadens hemsida. Här finner ni också vilken timtaxa som gäller samt hur ni går tillväga för att nyttja boendetaxan.

Skyltning gällande avgift för gatuparkering uppsatt

Stockholms stad har påbörjat skyltningen om avgift för gatuparkering i området runt trollkarlen, hittills har tombolavägen fått skyltarna och de kommer inte dröja länge innan hela området kring Trollkarlen är skyltat.

För er som inte lagt märke till skyltarna eller känner till förslaget som antogs av vår kommunfullmäktige kan läsa mer om det på Stockholm stads hemsida.

Styrelsen har än så länge inte sett någon betalautomat i området, det betyder inte att det är gratis att parkera i området utan betalning kan ske via dator, telefonsamtal eller med Betala P appen som finns tillgänglig för IOS och Android telefoner. Vill ni veta mer om appen, hur ni betalar via telefonsamtal eller datorn gör ni det på betala parkering sidan på stadens hemsida. Här finner ni också vilken timtaxa som gäller samt hur ni går tillväga för att nyttja boendetaxan.

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen.

 

Avgift vid andrahandsuthyrning

Från 1 januari 2017 tar föreningen stadgeenligt ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år vilket motsvarar cirka 4 500 kr (basbelopp 2016 är 44.800 kr). Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 jan 2017.

Avgiften kommer läggas som en extra post på avin för månadsavgiften.

BRF Trollkarlen ger tillstånd för andrahandsuthyrning under ett år. Hyr du ut i andrahand utan tillstånd riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas. Detta föregås dock av både dialog och varningar.

Byts andrahandshyresgästen ut eller om förlängning behöver göras ska en ny ansökan lämnas in till föreningen. Som bostadsrättsinnehavare är det du som är ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden. Det är också du som riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna på ett grovt sätt. Vi råder därför att göra en grundlig undersökning av den du ämnar att hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Eftersom du är fortsatt ansvarig för bostadsrätten bör du se över ditt försäkringsskydd så att du är korrekt skyddad. Din hyresgäst bör också kontrollera sitt försäkringsskydd vad gäller hemförsäkring.

Försenade inbetalningar gällande avgiften

Styrelsen har de senaste månaderna märkt att en del medlemmar är försenade med avgiften som ska betalas in varje månad. Därför vill vi förtydliga att förfallodatumet på avierna inte är sista dagen för inbetalning utan den dag pengarna skall finnas på föreningens konto.

Boende rekommenderas att det betala in avgift/hyra via autogiro eller e-faktura. Kontakta din bank för mer information.

Har ni några frågor eller funderingar ta kontakt med oss via vårat kontaktormulär.

Förfallodatum för medlemsavgiften

Styrelsen har uppmärksammat att medlemsavgiften tidvis betalas in försent och vill uppmärksamma medlemmarna om att förfallodatumet på medlemsavgiften inte är den sista dagen som medlemmen har på sig att betala, det datumet som pengarna skall finnas på föreningskontot.

Genom att betala i tid sparar ni föreningen både administrativ tid för hantering förseningar samt undviker förseningsavgifter på kommande avgifter. Önskas det att betala via autogiro eller e-faktura anmäler ni detta via er bank genom att söka på Fastighetsägarna och anger objekt nummer (som hittas på avgiftavin) vid anmälning av autogiro eller e-faktura. De går också bra att höra av sig fastighetsägarna på telefon 08-617 75 00 vardagar mellan 9-12.

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen.

Gatuparkering

Den 27 Juni antog kommunfullmäktige trafiknämndens förslag om att införa nya parkeringsregler i Stockholm som kort innebär att det blir fler parkeringsavgifter och boendeparkeringar i flera delar av staden. För oss boende i och runt omkring Trollkarlen innebär det följande:

  • Ny avgift: 10 kronor/timme
  • Avgift för boendeparkering införs 500 kronor/månad
  • Avgift för motorcykelparkering införs med 5 kronor/timme
  • Avgift för boendeparkering motorcykel införs 250 kronor/månad

Preliminärt kommer omskyltning påbörjas hösten 2016. Mer finns på Stockholms Stads nya plan för gatuparkering.