Autogiro och E-faktura

Alla medlemmar i Trollkarlen 2 har möjlighet att betala sina månadsavgifter via e-faktura eller autogiro.
Att betala via e-faktura/autogiro kostar inget extra och sparar på miljön eftersom ingen pappersfaktura behöver skickas ut.
Med autogiro dras beloppet automatiskt från ditt konto, på så sätt slipper du hålla reda på månadsavgiften, förfallodatum och slipper knappa in OCR-nummer vid betalning.

Autogiro

Du ansluter dig till autogiro via din internetbank.

E-faktura

Med e-faktura skickas räkningen elektroniskt till din internetbank där du kan välja att godkänna automatiskt, då genomförs betalningen per automatik på förfallodagen. Du kan även radera förfallodagen ifall betalningen ska ske direkt. I båda fallen ansvarar du för att det vid betalning finns täckning på ditt bankkonto.

Anslutning till e-faktura görs genom att logga in på din internetbank, välja e-faktura och ansluta företag. Sök på ”Fastighetsägarna Stockholm AB”, som administrerar avierna för föreningen. Kontrollera att det är rätt betalningsmottagare (Fastighetsägarna Stockholm AB) och bankgironummer (827-7907). Följ instruktionerna för att ansluta till e-faktura. Välj sedan ”godkänn automatiskt” så sker betalningen på förfallodagen (givet att det finns täckning på kontot).

Gårdsarbetet fortsätter

Idag fortsätter arbetet med att både göra innergården finare och säkrare. Sveab har fyllt på med ny sand kring gunghästarna och grävt upp fula björkstubbar. Stubbarna kommer för övrigt att ersättas av nya fina fläderbuskar.

Grävmaskin vid gunghästarna

Arbetet fortgår och just nu håller man på att byta ut sanden kring rutchkanan och gungorna. Av säkerhetsskäl är därför lekplatsen delvis avstängd för tillfället.

Lekplatsen avspärrad pga. underhållsarbete

Info om föreningen

Föreningen
I februari 2010 blev ombildningen klar i och med att Brf Trollkarlen 2 köpte fyra hyresfastigheter av Familjebostäder. Föreningen är en äkta förening och består av flerbostadshus i tre våningar med 114 lägenheter, 1:or till 3:or i storlekar mellan 39 och 66 m², samt två lokaler på 41-54 m².

Förvaltning
Ekonomisk förvaltning sker av:

Fastighetsägarna Stockholm
Box 12871
112 98 Stockholm
08-617 76 00
kundservice@fastighetsagarna.se
www.fastighetsagarna.se/stockholm

Fastigheterna
Husen byggdes 1946-47 och ligger på adresserna Cirkusvägen 1-15, Karusellvägen 45-49 samt Tombolavägen 2-16 i Västberga, Hägersten.

Styrelsen
Föreningens styrelse består av fem ledamöter och ett par suppleanter och sammanträder i genomsnitt en gång i månaden.

Vid strömavbrott eller frågor kring elnätet: kontakta Fortum på 020-44 11 00.

Viktiga renoveringar som genomförts genom åren

2004-2006 gjordes omfattande yttre och inre renoveringar:

 • Stambyten gjordes och samtliga badrum byggdes om till modern standard med möjlighet till tillval som t.ex. handdukstork och större badrumsskåp.
 • Hyresgästerna fick möjlighet att välja kakelbård och klinkergolv till badrummet, samt färg, tapeter och köksluckor i köken. De hyresgäster som önskade behålla den gamla köksinredningen med snedskåp kunde göra detta och fick därmed en något lägre hyreshöjning.
 • I samband med detta stängdes gasen av för gott, samtidigt som elledningar drogs om och jordades.
 • Taken lades om med nytt tegel.
 • Alla källargolv bilades upp och göts om, källarförråden av trä revs och försågs med Troax nätväggar och dörrar.
 • Tvättstugorna renoverades och fick helt ny utrustning.
 • Samtliga lägenheter utrustades med säkerhetsdörr.

2013 förbättrades fastigheternas energieffektivitet:

 • Alla fönster byttes till treglasfönster.
 • Alla balkongdörrar byttes.

Allmänna utrymmen
Alla hus har cykel- och barnvagnsrum som finns på källarplan. Grovsoprum finns vid föreningens parkeringsplatser belägna på Dansbanevägen 34-36.

Extra förråd finns för uthyrning, kontakt för hyra förråd är:

kundservice@fastighetsagarna.se

08-617 76 00

Städning av allmänna utrymmen sköts av städfirma.

Köksfläktar
Det är enbart tillåtet med kolfilterfläkt monterad i köket, det är strängeligen förbjudet att koppla in sig på ventilationssystemet.

Markiser
Montering av markiser är inte tillåtet. Befintliga som suttit på fasad sedan tiden innan föreningen bildades lyder under undantag. Nymontering av markiser får dock inte ske. Parasoll går bra att använda, dock ej fast installation på fasad. Enbart godkänt på insida av balkongräcke som skall gå att montera bort utan åverkan på räcke.en.

Trapphus och entréer
Enligt brandföreskrifter ska entréer och trappor hållas rena från ”lösa föremål”, dvs barnvagnar, cyklar, skor, torkmattor mm som kan utgöra hinder i brandfall. Detta är också en förutsättning för att städning skall kunna genomföras på ett bra sätt.

Vid en brand kan små hinder och snubbelrisker vara stor fara!

Juridiska personer
Juridiska personer accepteras ej.

Styrelsen

Det är vi som är styrelsen:

 • Mikael Wester Sandström, ordförande
 • Mohsen Ziaeenia
 • Cathrine Coulianos
 • Gustav Larsson
 • Hanna Sölveborn
 • Victor Persson

Vi i styrelsen engagerar oss för att föreningens fastigheter och omgivning ska vara så bra som möjligt. Alla boende och alla husen ska må bra.
Då trivs alla, plus att alla lägenheter fortsätter att vara värdefulla.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen så kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

Vanliga frågor och svar om styrelsearbetet

Varför ska jag bry mig om styrelsearbetet?
Genom att engagera sig i styrelsen kan du direkt påverka ditt närområde. Ska vi göra lekplatsen större? Hur sent på kvällen ska man få använda tvättstugorna? Vad ska det kosta att hyra p-plats? Vilken entreprenör ska vi använda utifall att en vattenskada uppstår? Hur ofta ska gräsmattorna klippas? Hur håller vi de boende informerade om vad som är på gång? Detta är exempel på frågor som styrelsen beslutar om och som sannolikt berör dig och många andra i föreningen.

Vad gör styrelsen?
Styrelsen arbetar för föreningens bästa och ansvarar bland annat för att fastigheterna är i gott skick och att ekonomin är god. Man kan också uttrycka det som att styrelsen ser till så att våra lägenheter fortsätter att vara goda investeringar. Eftersom föreningen valt att lägga ut många tjänster på entreprenad, såsom hyresavisering och fastighetsskötsel, så handlar styrelsearbetet ofta om att hantera önskemål från de boende och att hålla kontakt med de företag som sköter om vår ekonomi och våra fastigheter.

Vad är det som styrelsen inte gör?
Eftersom föreningen valt att ”outsourca” många tekniska, administrativa och juridiska aspekter av förvaltningen så är det väldigt många typer av ärenden som styrelsen övervakar och delegerar snarare än utför. Exempel på detta är hyresavisering, ordningsproblem, gräsklippning, bokföring, fastighetsunderhåll, sophämtning och inspektioner.

Hur mycket tid tar styrelsearbetet?
Alla har olika förutsättningar och man avgör själv hur mycket man har möjlighet att ställa upp. Räkna med ungefär 2 timmar/månad för de regelbundna styrelsemötena. Utöver detta krävs vanligtvis ett par timmars arbete per månad för att ta hand om eventuella ansvarsområden som man tagit på sig.

Får man betalt som för styrelsearbetet?
Ja. På årsmötet beslutar föreningen vilken ersättning som styrelsen ska få. En enskild ledamots ersättning baseras sedan på det ansvar personen tar och antalet timmar som personen arbetar.

Hur engagerar jag mig?

Om du känner att du vill engagera dig i föreningsarbetet så kan du kontakta styrelsen.

Kontakta oss

Hyresavier, avgiftsavier eller parkeringsfrågor

Kontakta Kundservice på Fastighetsägarna via kundservice@fastighetsagarna.se eller 08-617 76 00

Du kan också kontakta Fastighetsägarna Service på 08-617 76 00.

Trygghet och störningsfrågor

Om du har frågor gällande trygghet i husen eller störande grannar så finns mer information här.

Övriga frågor

Använd det här formuläret för att skicka din fråga direkt till styrelsen via e-post:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-postadress (obligatorisk)

Telefonnummer:

Lägenhetsnummer (tresiffrigt):

Ditt meddelande:

Du kan också skicka din fråga direkt till info@trollkarlen2.se.

Telefon:
Det går också bra att ringa in din fråga till telefonnummer: 08-400 123 70 (numret går till en röstbrevlåda där du enkelt lämnar ett meddelande, namn och telefonnummer). Obs detta nummer är inte till för felanmälningar.

Postadress till vår föreningslokal (om du vill skicka vanliga brev):
Brf Trollkarlen 2
Cirkusvägen 1, baksidan
126 31 Hägersten