Protokoll från föreningsstämman 2020

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse då vi under lite speciella omständigheter kunde genomföra föreningens årsstämma, vi är mycket glada för att så många är villiga att ställa upp och engagera sig i styrelsearbetet, detta gör att föreningen kan fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till valberedningen som vi tycker har gjort ett mycket bra arbete.

Bifogat finns protokollet från stämman.

Med vänlig hälsning, Styrelsen BRF Trollkarlen 2

Nu är hösten här!

Om du ser mig, så önskar vi i styrelsen dig en trevlig höst!

Sommaren har nu sjungit på sin sista vers och vi tar istället ett kliv in i den färgglada höstsäsongen. Med detta vill vi i styrelsen även lyfta lite information till våra boende.

Till att börja med vill vi uppmuntra boende, såväl hyresgäster som bostadsrättsägare, till att göra det fint utanför entréerna med plantering av växter och blommor. Vid intresse är man välkommen att kontakta styrelsen för överenskommelse om kostnad. Föreningen står alltså för kostnad av växterna medan arbetet står man som boende för själv.

På senaste styrelsemötet kom det upp som förslag att bjuda in våra boende till en boulekväll! Vi håller då till på den fina boulebanan på innergården utanför styrelselokalen och föreningen bjuder på enklare mat och dricka.
Låt gärna styrelsen veta hur många som skulle vara intresserade av detta så att vi kan planera det närmare.

Nu till lite uppmaningar…

Som ni kanske känner till fungerar inte vår miljöstuga optimalt. Vi har fortfarande problem med boende som felsorterar och det resulterar i onödiga kostnader för vår förening. Öppettiderna har pga dessa problem begränsats och fortsätter det i samma takt, kan tiderna komma att ytterligare prövas. En annan åtgärd som nyligen klubbats är att införa kamerabevakning.

Vi vädjar därför till alla våra boende att följa de sorteringsregler som finns uppsatta!

Det har uppmärksammats att i tvättstugorna slarvas det ibland med att placera sin tvättcylinder i “parkerat läge” när den inte ska användas.

Kom även ihåg att passa dina tvättider, såväl vid bokad tvättid som vid bruk av rummen för “spontan tvätt”.  Detta är särskilt viktigt när du använder tvättcylindern  som lås då det hindrar nästa på tur för att ta sig in i tvättrummen.

Som avslutande information kan vi också meddela våra föreningsmedlemmar att vi snart kommer att kalla er till en extrainsatt föreningsstämma. Mer info om detta i den kommande kallelsen.

Om ni har några synpunkter, tips eller frågor kan ni nå oss enklast via hemsidans kontaktformulär.

Glöm inte heller att de allra flesta frågor och svar som berör föreningen, hittar ni på vår hemsida, www.trollkarlen2.se

Vänligen,

Styrelsen

Summering och protokoll från årsstämman

Här kommer en kort summering om vad föreningen beslutade på föreningsstämman den 19 maj:

  • Kent André, Mikael Svensson, Mohsen Ziaeenia och Shan Mahmood valdes som ordinarie styrelseledamöter. Elenor Vincent, Alexander Angré och Linda Olsson valdes som suppleanter (dvs. reservledamöter).
  • Föreningen beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
  • Föreningen höjde styrelsearvodet. Arvodet har legat stilla i flera år och med tanke på föreningens storlek ansågs en höjning vara befogad.
  • Föreningen beslutade att styrelsen ska kunna ta ut en administrativ avgift i samband med andrahandsuthyrning.
  • Föreningen beslutade att personer som inte är medlemmar i föreningen får tas in som avlönade styrelseledamöter om det inte finns tillräckligt många medlemmar som är intresserade.

Hela protokollet finns i dokumentlistan här nedanför.

Ombyggnationen på Tombolavägen 6

Som en del av er boende märkt så arbetar föreningen med att göra om den tidigare butikslokalen på Tombolavägen 6 till en bostad. Lokalen har den senaste tiden använts av entreprenörerna som arbetat med att installera de nya portarna men snart kommer arbetet med att iordningställa lägenheten att påbörjas.

Efter att ha varit i kontakt med en arkitektfirma för att ta fram ritningar så har föreningen nu fått in offerter från tre olika entreprenörer. Föreningen har redan beviljats bygglov och vår fastighetsförvaltare, som på uppdrag av styrelsen är projektledare för ombyggnationen, arbetar just nu med att gå igenom de tre offerterna. Därefter kommer styrelsen besluta om vilken av de tre entreprenörerna som ska uppdraget att genomföra ombyggnationen.

Planen är att slutbesiktiga lägenheten i maj. Därefter kommer den att säljas på den öppna marknaden via en mäklare. Baserat på prisläget för andra lägenheter i kvarterat så räknar styrelsen med att försäljningssumman kommer att överstiga samtliga kostnader som ombyggnaden gett upphov till.