Brandvarnare

By Tumi-1983, WikimediaAlla boende måste ha en fungerande brandvarnare uppsatt i lägenheten.

De som inte har en brandvarnare kommer att få en från föreningen, och både bostadsrätts-innehavare och hyresgäster kan få kostnadsfri hjälp med monteringen om så önskas.

För att slippa lägga tid och pengar på att inspektera varje lägenhet så väljer styrelsen istället att låta alla medlemmar och hyresgäster intyga att de har en fungerande brandvarnare via ett formulär som delas ut i alla brevlådor.

Hur testar jag min brandvarnare?

På MSBs sida Brandvarnare – stöd till dig som ger råd och på Brandskyddsföreningens sida Hur testar jag min brandvarnare på bästa sätt? finns råd om testning och montering av brandvarnare. Tyvärr verkar de båda sidorna inte vara överens om huruvida det är bra att testa sin brandvarnare mha. öppen låga (stearinljus) men båda är i alla fall överens om att man ska trycka på testknappen på sin brandvarnare.

Hur ska brandvarnaren monteras?

MSB rekommenderar att brandvarnare sätts upp i tak nära kök och/eller sovrum: