Övergivna cyklar bortrensade

Nu har upprensning av övergivna/trasiga cyklar i föreningens utrymmen skett. Förvaring av uppsamlade cyklar sker till i vår då vi gör oss av med dom. Saknar du din cykel? Kontakta oss så reder vi ut det.

SVEAB som sköter vår markservice har tillåtits ställa upp en sandbehållare på vår parkering för att underlätta för vinterskötseln av våra ytor.

Bauer Watertechnology AB kommer i mellandagarna att installera en elektromagnetisk vattenbehandling på vårt värmesystem för att förlänga värmesystemets livslängd och få ner driftkostnaderna. För de mer nyfikna finns mer information att läsa om här: http://www.bauer-wt.com/swe/

Snart kommer övergivna cyklar rensas bort

Styrelsen har gått ut med information till samtliga hushåll om att rensning av cyklar kommer ske i föreningens utrymmen, ni uppmanas att märka upp er cykel med namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer innan den 30 november. Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort.

Källargolv fixat

Källargolvet på Tombolavägen 12-16 är nu åtgärdat efter tidigare sättning i marken. Grovsoprummets tak konstaterades behöva en ommålning under sommaren och är nu åtgärdat.

Källargolvet på Tombolavägen 12-16

I årsredovisningen för 2013 (och även 2012) nämns problem med sättningar i källargolvet på Tombolavägen 12-16.

Nu är byggnaden och golven i källaren undersökta och kommer att återställas. Hela fastigheten står på berg, men det finns en bit som står på pålar som i sin tur vilar direkt på berg. Det är under den delen vi har fått en marksänkning.

Nu återställer vi med ny gjutning och totalkostnaden beräknas hamna på under 100 000 kr. Vi väntar på offert från tre olika firmor och någon av dem kommer få i uppdrag att utföra arbetet.