Bostadsrättsägares ansvar

Som bostadsrättsinnehavare svarar man för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt våra stadgar. Kort sagt svarar bostadsrättsinnehavaren för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar tätskikt i bad- och duschrum.

Tänk på att se igenom din hemförsäkring så den innehåller ett tillägg för bostadsrätten.

Trots att du har en rättighet att renovera din bostad kan du ha en skyldighet att informera föreningen om din renovering. Läs mer under vid renovering

Det ligger på bostadsrättshavaren ansvar att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.

Bostadsrättshavaren ansvarar för underhåll och reparationer av bland annat följande

 • Ledningar för avlopp, värme, el och vatten -till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
 • Till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida
 • Icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla Väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt;
 • Lister, foder och stuckaturer
 • Innerdörrar, säkerhetsgrindar
 • El-radiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • Elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • Ventiler till ventilationskanaler
 • Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • Brandvarnare
 • Fönster- och dörrglas och till fönster hörande beslag och handtag samt all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr

I badrum, duschrum eller annat våtutrymme samt i wc svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för

 • Till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • Inredning, belysningsarmaturer
 • Vitvaror, sanitetsporslin
 • Golvbrunn inklusive klämring
 • Rensning av golvbrunn
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler
 • Ventilationsfläkt
 • Elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat

 • Vitvaror
 • Köksfläkt, ventilationsdon
 • Disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.

Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.