Trivsel- och ordningsregler

Reglerna gäller alla boende, såväl bostadsrättsinnehavare som hyresgäster, familjemedlemmar och tillfälliga besökare.

Aktsamhet

Var aktsam om föreningens egendom och miljön runt omkring.
Det är föreningen, alltså du och jag, som måste betala för reparationer, underhåll och städning.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen så som trappor, källarutrymmen och tvättstugor.

Styrelsen uppmanar alla rökare att:

Inte röka inomhus 
Inte röka på balkongen

Röklukten sprider sig till intilliggande lägenheter och trapphus, detta är extra viktigt under vår- och sommartid då många boende har fönster och balkongdörr öppen.

Störningar och lugna nätter

För att alla ska trivas måste vi visa hänsyn och inte störa våra grannar med oljud eller otrevligt bemötande. Detta gäller förstås dygnet runt, men det är särskilt viktigt att inte föra oväsen mellan kl. 22.00–07.00. Det är lyhört i våra fastigheter och tänk på att ditt golv är någon annans tak.

Ett par exempel på hur du ska bete dig mellan 22:00 och 07:00:

  • Ha inte hög volym på TV eller stereo.
  • Borra och snickra inte.
  • Tvätta inte kläder eller dammsug.
  • Släng inte igen lägenhetsdörren.
  • Undvik styrketräning med fria vikter.

Vad kan jag göra om jag störs av min granne?

Säkerhet

Se till att porten går i lås efter in- och utpassering.

Förvara inte saker i trappuppgångar eller källargångar, det försvårar renhållning och det kan hindra utrymning vid en eventuell brand. Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter och ska kontrolleras regelbundet av lägenhetsinnehavaren.

Sophantering

Soppåsar med vanligt hushållsavfall ska vara väl förslutna och ska slängas i sopkärlen.

Grovsopor, såsom metall, kartong, batterier och mindre elektronikavfall lämnas i avsedda kärl i grovsoprummet nere vid parkeringen.

Övriga sopor, dvs TV-apparater, vitvaror och byggavfall etc. ska lämnas hos närmaste Återvinningsstation. Kameror har uppförts i grovsoprummet för att möjliggöra för föreningen att debitera boende för missbruk av grovsoprummet.

Mer Information om sophantering finns på sidan om återvinning och avfall

Husdjur

Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.

Fasaden

Det är ej tillåtet att sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Håltagning i fasaden kan leda till vatteninträngning och vattenskador. Byggnaderna är K-märkta vilket föranleder till ansökan om bygglov för någon sorts förändring av dagens utseende på fasad.

Grilla på balkong

Det är strängt förbjudet att i någon form grilla på balkong pga. brandrisken samt besvärligt matos som sprider sig till övriga grannar. Grilla gärna på gården men visa hänsyn till dina grannar, de kanske inte gillar just din mat.

Balkonglådor

Blomlådor på insidan av balkongräckeTänk på att inte placera blomlådor på utsida av balkongräcke pga säkerhetsskäl så de inte faller ner och skadar någon/något under balkongen. Skall balkonglådor brukas på insidan av räcket så måste ni förankra dessa väl. Tänk även på att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.