Snart dags för stämma 2024

Nu har det nästan gått ett år från senaste stämman och det börjar närma sig föreningsstämma igen.

Stämman kommer att hållas i föreningslokalen i mitten av Maj, separata inbjudningar kommer i brevinkasten.

Är du intresserad av att arbete i styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen och/eller styrelsen för mer information. I valberedningen sitter Liisa Wettergård och Börje Glennmark.
Kontakta valberedningen genom att ringa Liisa på tel: 0707727986

Ny fastighetsskötare från årsskiftet

Föreningen har från årsskiftet en ny leverantör av fastighetsskötsel. Cura Center kommer från och med det nya året ta hand om ärenden och service i fastigheterna.

Felanmälningar och andra ärenden kan göras helgfri Måndag – Fredag mellan 07-16. (From. 1/1-2023)

08 21 91 11

info@curacenter.se

All kontaktinformation gällande felanmälan kommer uppdateras på hemsidan, men först när det nya avtalet börjar gälla.

Byte till Allabrf

Styrelsen har beslutat säga upp avtalet med vår tidigare ekonomiska förvaltare. Med detta har vi tecknat ett nytt avtal med Allabrf som framöver kommer hantera vår ekonomiska förvaltning!

Alla framtida fakturor (från perioden 01-2021) kommer nu komma från Allabrf. Har man tidigare fått fakturor via e-faktura eller autogiro behöver man alltså lägga upp detta på nytt. Detta görs antingen enkelt via deras portal där boende kan logga in med BankID och sätta upp detta. Annars kan göra det genom sin internetbank – här söker man på ”ABRF Group AB” för att hitta dem.

För frågor kring ekonomisk förvaltning, eller frågor kring denna övergång vänligen kontakt Allabrf.

Kundtjänst:
08 684 422 22
info@allabrf.se

Sänkning av avgift

Styrelsen har, i samband med budgetarbetet för 2022 beslutat sänka avgiften för alla medlemmar.

Förändringen innebär en 3% sänkning från första avgiften 2022 – från januari månads avi.

UPPDATERING:

Denna förändring kommer träda i kraft 1/1-2022, dock på grund av administrativa problem i faktureringen kommer detta inte visa sig på fakturorna för första kvartalet utan kommer dras retroaktivt för Q1 och dras av för Q2 2022.

Information kring avfallshantering

Den 13:onde oktober kommer sopnedkasten i föreningens trapphus att permanent stängas av och ersättas av sopkärl ute på gatan. Dessa är uppdelade på matavfall och hushållsavfall för källsortering.

Detta sker efter innitiativ från Stockholms Stad för att uppmuntra till källsortering av matavfall. För att åstadkomma detta har kärl för matavfall levererats till föreningen och samtliga boende kommer få ett kärl, samt ett antal avfallspåsar utdelade till sig. Nya påsar kommer sedan finnas att hämta i föreningens tvättstugor efter behov.

För eventuella frågor, eller mer information kring detta finns att få genom Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 120 00

E-post: kund@svoa.se

www.svoa.se/matavfall

Byte av internetleverantör

Vi byter från Ownit till Stockholms stadsnät.

Vi kommer per den 17:e mars 2021 att byta internetleverantör, detta på grund av lägre kostnad samt högre hastighet hos den nya leverantören (Stockholms stadsnät).

Ni som har personligt avtal med Ownit för tilläggs tjänster behöver själva ta kontakt med dem för att säkerställa att dessa blir uppsagda.
Mer information om nya tilläggstjänster finns att hitta via www.stockholmsstadsnat.se där de för tv-tjänster hänvisar till www.sappa.se och www.viasat.se 

Mvh. Styrelsen för brf. Trollkarlen 2

På gång kring nyår

God nytt år

Styrelsen hoppas alla boende haft en trevlig julhelg och önskar alla boende ett gott nytt år!

Extrastämma

Tisdag den 13 februari kommer det hållas ett extra föreningsmöte för att, bland annat, klubba igenom reviderade stadgar. Stadgarna behöver revideras till följd av nya lagar och regler. En del paragrafer i stadgarna behöver också förtydligas.

Mötet är också en möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Är det något du vill ta upp på mötet så är du välkommen att höra av sig på info@trollkarlen2.se eller 08-400 123 70.

Kallelse skickas ut inom kort.

Boendeenkät

Glöm inte att besvara vår boendeenkät på http://tiny.cc/enkat2017.

Julgranar och julskräp

Så här i jultider brukar det bli mycket skräp, allt från kartonger och matrester till julgranar och tv-apparater. Tänk på att sortera soporna korrekt! Julgranar ska inte slängas i sopnedkast eller miljöstuga. Kartonger ska vikas ihop innan de slängs.

Mer information finns på http://www.trollkarlen2.se/atervinning.

Kamera i miljöstation (grovsoprummet)

På tal om skräp så har en del boende märkt att miljöstationen ibland varit oväntat stökig senaste månaderna. Styrelsen misstänker att det antingen är obehöriga som använder vår miljöstuga eller att det är boende som flyttstädar på ett oansvarigt sätt. Vi kommer därför installera en kamera i miljöstugan för att se vad som är problemet. Boende som grovt missbrukar miljöstugan, ex. genom att dumpa saker som inte ryms i sopkärlen, kommer att debiteras för de extrakostnader som det medför föreningen.

Tack

Styrelsen vill tacka alla boende som visar omtanke för sina grannar, som betalar sina avier i tid, som sköljer ut alla konservburkar innan de slängs i miljöstugan, som håller källargångarna fria från skräp, som håller koll på sina tvättider, som utnyttjar grillplatsen, som felanmäler trasiga torkskåp och allt annat som görs för att våra bostäder och vår närmiljö ska vara så trevlig som möjligt. Tack.

Boendeenkät 2017

Nu är årets boendeenkät ute! Ni som har anmält er till e-postlistan har fått länken i er brevlåda och ni andra hittar länken på anslagen i trappuppgångarna.

Enkäten är till för både hyresgäster och bostadsrättsägare. Berätta vad du tycker om bostäderna, föreningen, omgivningarna mm. Svaren hjälper styrelsen med många olika saker, exempelvis när det gäller hur framtida underhåll ska prioriteras.

Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig helg.

Nu är hösten här!

Om du ser mig, så önskar vi i styrelsen dig en trevlig höst!

Sommaren har nu sjungit på sin sista vers och vi tar istället ett kliv in i den färgglada höstsäsongen. Med detta vill vi i styrelsen även lyfta lite information till våra boende.

Till att börja med vill vi uppmuntra boende, såväl hyresgäster som bostadsrättsägare, till att göra det fint utanför entréerna med plantering av växter och blommor. Vid intresse är man välkommen att kontakta styrelsen för överenskommelse om kostnad. Föreningen står alltså för kostnad av växterna medan arbetet står man som boende för själv.

På senaste styrelsemötet kom det upp som förslag att bjuda in våra boende till en boulekväll! Vi håller då till på den fina boulebanan på innergården utanför styrelselokalen och föreningen bjuder på enklare mat och dricka.
Låt gärna styrelsen veta hur många som skulle vara intresserade av detta så att vi kan planera det närmare.

Nu till lite uppmaningar…

Som ni kanske känner till fungerar inte vår miljöstuga optimalt. Vi har fortfarande problem med boende som felsorterar och det resulterar i onödiga kostnader för vår förening. Öppettiderna har pga dessa problem begränsats och fortsätter det i samma takt, kan tiderna komma att ytterligare prövas. En annan åtgärd som nyligen klubbats är att införa kamerabevakning.

Vi vädjar därför till alla våra boende att följa de sorteringsregler som finns uppsatta!

Det har uppmärksammats att i tvättstugorna slarvas det ibland med att placera sin tvättcylinder i “parkerat läge” när den inte ska användas.

Kom även ihåg att passa dina tvättider, såväl vid bokad tvättid som vid bruk av rummen för “spontan tvätt”.  Detta är särskilt viktigt när du använder tvättcylindern  som lås då det hindrar nästa på tur för att ta sig in i tvättrummen.

Som avslutande information kan vi också meddela våra föreningsmedlemmar att vi snart kommer att kalla er till en extrainsatt föreningsstämma. Mer info om detta i den kommande kallelsen.

Om ni har några synpunkter, tips eller frågor kan ni nå oss enklast via hemsidans kontaktformulär.

Glöm inte heller att de allra flesta frågor och svar som berör föreningen, hittar ni på vår hemsida, www.trollkarlen2.se

Vänligen,

Styrelsen

Senaste nytt

Trädgårdsgrupp

Vi tänker starta en trädgårdsgrupp för de boende som vill använda sina gröna fingrar till att göra det fint, trevligt och inbjudande runt våra hus. Fler buskar? Mer blommor? Odla kål? Utegym? Vad har du för idéer?

Kontakta info@trollkarlen2.se om du är intresserad.

Sopsortering

Miljöstugan missköts av vissa boende, vilket orsakar onödiga kostnader för föreningen. Tänk därför på detta:

  • vik ihop kartonger innan de slängs i miljöstugan,
  • tv-apparater, möbler, stora vitvaror och annat skrymmande får inte slängas i miljöstugan,
  • skölj ur matförpackningar så att matresterna inte drar till sig råttor.

Ny styrelse

Styrelsen består nu av Max Jonsson (ordförande), Kent André, Mohsen Ziaeenia, Amanda Talg och Shan Mahmood. Mikael Svensson och Sandra Ghebremariam är suppleanter.

Protokoll från stämman