Summering och protokoll från årsstämman

Här kommer en kort summering om vad föreningen beslutade på föreningsstämman den 19 maj:

  • Kent André, Mikael Svensson, Mohsen Ziaeenia och Shan Mahmood valdes som ordinarie styrelseledamöter. Elenor Vincent, Alexander Angré och Linda Olsson valdes som suppleanter (dvs. reservledamöter).
  • Föreningen beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
  • Föreningen höjde styrelsearvodet. Arvodet har legat stilla i flera år och med tanke på föreningens storlek ansågs en höjning vara befogad.
  • Föreningen beslutade att styrelsen ska kunna ta ut en administrativ avgift i samband med andrahandsuthyrning.
  • Föreningen beslutade att personer som inte är medlemmar i föreningen får tas in som avlönade styrelseledamöter om det inte finns tillräckligt många medlemmar som är intresserade.

Hela protokollet finns i dokumentlistan här nedanför.

Föreningsstämma 2016

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Trollkarlen 2 kallas härmed till föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl. 18.30 (kom gärna lite tidigare för registrering).

Glöm inte legitimation och ev. fullmakt (om du är ombud för medlem).

Ingång baksidan Cirkusvägen 1.

Ombyggnationen fortskrider

Kort statusuppdatering gällande ombyggnationen av affärslokalen på Tombolavägen 6: Som ni ser på bilden nedan så börjar de rätta dörrarna och fönstren komma på plats. Invändigt så arbetas det för fullt med rördragning och annat.

IMG_3909

Arbetet fortsätter enligt plan, sånär som på att en tidigare försening på två veckor har förskjutit hela planen med just två veckor. Den förseningen berodde dock på saker varken föreningen eller byggföretagen kunde har förutsätt.

Hyres- och avgiftshöjningen för 2016

©reynermedia/flickr
©reynermedia/flickr

Föreningen har nu, via Fastighetsägarna, förhandlat med Hyresgästföreningen och kommit överens om att hyrorna kommer att höjas med 0,9 % för 2016. Höjningen för årets första månader kommer att debiteras rektoaktivt.

Nästa avgiftshöjning för bostadsrättsinnehavare kommer i januari 2017, enligt beslut på tidigare årsstämma. Höjningen blir 3,0 % och det är samma höjning som i år.