Lagändring om beslutsprocess kring större renoveringar

Från början av året 2023 är det nu lagkrav på att större renoveringar, exempelvis renovering av kök, badrum eller ändringar på planlösningen måste godkännas av föreningens styrelsen.

Detta gäller såklart alla som är medlemmar i vår förening och ansökningar kan skickas in till styrelsen under kontakta oss. Denna mall kan användas vid ansökan.

Du kan läsa mer om lagförändringen här.

Ny fastighetsskötare från årsskiftet

Föreningen har från årsskiftet en ny leverantör av fastighetsskötsel. Cura Center kommer från och med det nya året ta hand om ärenden och service i fastigheterna.

Felanmälningar och andra ärenden kan göras helgfri Måndag – Fredag mellan 07-16. (From. 1/1-2023)

08 21 91 11

info@curacenter.se

All kontaktinformation gällande felanmälan kommer uppdateras på hemsidan, men först när det nya avtalet börjar gälla.

Föreningsstämman 2022

Onsdagen den 18:onde maj 2020 kl. 18:30 är det dags för årsstämma i Brf Trollkarlen 2, nedan följer lite information om och inför stämman.

Vad händer på stämman?
På stämman, ibland även kallat årsmöte, beslutar föreningen om bl.a. vilka som ska sitta i styrelsen, om aktuell styrelse gjort sitt jobb, godkännande av resultaträkning mm. På stämman tar föreningen även upp förslag som lämnats in från medlemmar, s.k. motioner.

Vilka får vara med på stämman?
Samtliga medlemmar i föreningen, dvs. bostadsrättsinnehavare.

Kan jag rösta utan att vara på stämman?
Ja, om du fyllt i en fullmakt där du anger vem som får rösta åt dig på stämman. Fullmakten ska tas med till stämman. OBS! Glöm inte att fullmakten måste bevittnas av en utomstående person.

Var hålls stämman?
I föreningslokalen på baksidan av Cirkusvägen 1.

Byte till Allabrf

Styrelsen har beslutat säga upp avtalet med vår tidigare ekonomiska förvaltare. Med detta har vi tecknat ett nytt avtal med Allabrf som framöver kommer hantera vår ekonomiska förvaltning!

Alla framtida fakturor (från perioden 01-2021) kommer nu komma från Allabrf. Har man tidigare fått fakturor via e-faktura eller autogiro behöver man alltså lägga upp detta på nytt. Detta görs antingen enkelt via deras portal där boende kan logga in med BankID och sätta upp detta. Annars kan göra det genom sin internetbank – här söker man på ”ABRF Group AB” för att hitta dem.

För frågor kring ekonomisk förvaltning, eller frågor kring denna övergång vänligen kontakt Allabrf.

Kundtjänst:
08 684 422 22
info@allabrf.se

Sänkning av avgift

Styrelsen har, i samband med budgetarbetet för 2022 beslutat sänka avgiften för alla medlemmar.

Förändringen innebär en 3% sänkning från första avgiften 2022 – från januari månads avi.

UPPDATERING:

Denna förändring kommer träda i kraft 1/1-2022, dock på grund av administrativa problem i faktureringen kommer detta inte visa sig på fakturorna för första kvartalet utan kommer dras retroaktivt för Q1 och dras av för Q2 2022.

Information kring avfallshantering

Den 13:onde oktober kommer sopnedkasten i föreningens trapphus att permanent stängas av och ersättas av sopkärl ute på gatan. Dessa är uppdelade på matavfall och hushållsavfall för källsortering.

Detta sker efter innitiativ från Stockholms Stad för att uppmuntra till källsortering av matavfall. För att åstadkomma detta har kärl för matavfall levererats till föreningen och samtliga boende kommer få ett kärl, samt ett antal avfallspåsar utdelade till sig. Nya påsar kommer sedan finnas att hämta i föreningens tvättstugor efter behov.

För eventuella frågor, eller mer information kring detta finns att få genom Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 120 00

E-post: kund@svoa.se

www.svoa.se/matavfall