Föreningsstämma den 18 maj

Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.30 är det dags för årets föreningsstämma, det s.k. årsmötet.

Vad händer på stämman?
På stämman, ibland även kallat årsmöte, beslutar föreningen om bl.a. vilka som ska sitta i styrelsen, om aktuell styrelse gjort sitt jobb, godkännande av resultaträkning mm. På stämman tar föreningen även upp förslag som lämnats in från medlemmar, s.k. motioner.

Hur anmäler jag något att ta upp på stämman?
Förslag från föreningsmedlemmar, dvs. motioner, ska lämnas till styrelsen senast 6 april.

Vilka får vara med på stämman?
Samtliga medlemmar i föreningen, dvs. bostadsrättsinnehavare.

Kan jag rösta utan att vara på stämman?
Ja, om du fyllt i en fullmakt där du anger vem som får rösta åt dig på stämman.

När kommer dagordning och andra dokument?
Dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse mm. kommer finnas tillgängligt senast 4 maj. Förhoppningsvis kommer dock årsredovisningen för 2016 att publiceras redan i början av april.

Var hålls stämman?
I lokalen på baksidan av Cirkusvägen 1.

Avgiftshöjning

Styrelsen beslutade vid senaste budgetmötet att höja årliga avgiften med 3 % som tidigare år. Eftersom beslutet togs vid årsskiftet och månadsavierna för december, januari och februari redan skickats ut sker justeringen på kommande tre avier för april, maj och juni med tillägg på mellanskillnaden för januari, februari och mars månad.

Vid frågor eller funderingar når ni styrelsen på info@trollkarlen2.se