Nyckelbrickor och porttelefon

Låsa upp med nyckelbricka

Håll brickan framför knappsatsen. Aptus_0000_key-tag
Knappsatsen lyser grönt och dörren kan öppnas. Aptus_0001_keypad-access-granted

Släppa in besökare när dörr är låst

Besökaren trycker på den nedersta av knapparna bredvid skärmen (”SÖK NAMN”). Aptus_0005_start-screen
Besökaren kan använda pilknapparna under skärmen för att leta upp rätt person. Aptus_0004_browse-tenant
Besökaren trycker på den lilla knappen till höger om den boende som ska besökas.
Du rings upp.
Aptus_0002_calling
Svara i din telefon.
Lås upp dörren genom att trycka ”5” på din telefon.
Knappsatsen lyser grönt och dörren kan öppnas.
Aptus_0001_keypad-access-granted

Om man behöver ytterligare en nyckelbricka

Ytterligare nyckelbrickor beställs, via styrelsen, till självkostnadspris (ungefär 250 kr).

Om man tappar bort en nyckelbricka

Om man tappar bort en nyckelbricka så måste detta anmälas till styrelsen omedelbart, så att vi kan spärra brickan och därmed förhindra att den används av obehöriga. Alla beställningar, ändringar och förlustanmälan görs via föreningsstyrelsen via hemsida/felanmälan/föreningstelefonen.

Ingen avgift tas ut för förlustanmälan.

Nyckelbricka eller metallnyckel

Den här nyckeln… Låser upp det här…
Nyckelbricka
  • Dörrar in till fastigheterna, inkl. ytterdörrar till källare.
  • Dörr till grovsoprummet på parkeringen.
Nyckel till ytterdörrar
  • Dörrar mellan källare och trappuppgång.

Mer information om porttelefon

PorttelefonVarje trapphusentré har en porttelefon (som också är avläsare för nyckelbrickorna). På porttelefonen finns en skärm som visar vilka personer som bor i trappuppgången (att synas på listan är dock frivilligt).

Porttelefonen kopplas till de boendes egna telefoner, så inga speciella telefoner monteras inne i lägenheterna.

När dörren är låst så släpps besökare in genom att de letar upp den boende i porttelefonen.

Tillverkaren, Aptus, har en utförlig och lättläst manual som man kan läsa om man vill veta mer. Det finns även en snabbguide som blir snygg när den skrivs ut:
Passersystem – Så här används portlås och porttelefon.

Om man vill ändra informationen som visas i porttelefonen

Om man behöver byta eller uppdatera namn eller telefonnummer i porttelefonen så anmäls detta till styrelsen. En administrativ kostnad för denna hantering på ungefär 100 kr kommer att tas ut via hyresavin.

Porttelefonerna klarar av att hantera ett telefonnummer per boende (tekniskt sett ett nummer per nyckelbricka).

Frågor?

Kontakta styrelsen om du har frågor kring nycklar och porttelefoner.

Bakgrund

Det finns flera orsaker till att föreningen beslutat att byta ut dörrarna. En orsak är för att de nuvarande dörrarna är dåligt isolerade och därför höjer uppvärmningskostnaderna för våra fastigheter. En annan orsak är att dörrarna är relativt gamla och därför är kostsamma att underhålla.