Gårdsarbetet fortsätter

Idag fortsätter arbetet med att både göra innergården finare och säkrare. Sveab har fyllt på med ny sand kring gunghästarna och grävt upp fula björkstubbar. Stubbarna kommer för övrigt att ersättas av nya fina fläderbuskar.

Grävmaskin vid gunghästarna

Arbetet fortgår och just nu håller man på att byta ut sanden kring rutchkanan och gungorna. Av säkerhetsskäl är därför lekplatsen delvis avstängd för tillfället.

Lekplatsen avspärrad pga. underhållsarbete

Nyklippt

Kort info: Idag var vår entreprenör, Sveab Drift, här och klippte gräset.

Nyklippt gräsmatta

Uppfräschning av lekplatsen

mikaelsvensson-20150710-IMG_8380Inom kort så kommer lekplatsen och gångvägarna på innergården att fräschas upp. Vi kommer få ny sand i sandlådorna, gångarna kommer snyggas till, ett par lyktstolpar kommer rätas upp och de fasta ställningarna/leksakerna kommer ses över så att de trygga och säkra.

Dörrar med passersystem på gång

Önskemål om hur nya portar ska se utI höst kommer vi byta ut alla våra entréportar. De nya dörrarna kommer vara moderna och säkra samtidigt som de har en design som återspeglar det rådande arkitekturidealet från när husen byggdes. Vi kommer helt enkelt få det bästa av två världar. Bilden här till höger ger ett hum om hur dörrarna kommer se ut.

För att dörrarna ska bli så täta som möjligt så kommer varje port att mätas individuellt av dörrtillverkaren. Vi hoppas att dörrarna kommer att börja installeras i oktober.

Vi kommer samtidigt också installera ett passersystem så att vi slipper de vanliga nycklarna som idag används för att komma in i trapphusen på sena kvällar och nätter.

Mer information om allt detta kommer att publiceras löpande under hösten.