Gårdsarbetet fortsätter

Idag fortsätter arbetet med att både göra innergården finare och säkrare. Sveab har fyllt på med ny sand kring gunghästarna och grävt upp fula björkstubbar. Stubbarna kommer för övrigt att ersättas av nya fina fläderbuskar.

Grävmaskin vid gunghästarna

Arbetet fortgår och just nu håller man på att byta ut sanden kring rutchkanan och gungorna. Av säkerhetsskäl är därför lekplatsen delvis avstängd för tillfället.

Lekplatsen avspärrad pga. underhållsarbete