Styrelsen

Det är vi som är styrelsen:

  • Mikael Wester Sandström, ordförande
  • Mohsen Ziaeenia
  • Erik Gyllander
  • Gustav Larsson
  • Hanna Sölveborn
  • Victor Persson

Vi i styrelsen engagerar oss för att föreningens fastigheter och omgivning ska vara så bra som möjligt. Alla boende och alla husen ska må bra.
Då trivs alla, plus att alla lägenheter fortsätter att vara värdefulla.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen så kan du kontakta oss via e-post.

Vanliga frågor och svar om styrelsearbetet

Varför ska jag bry mig om styrelsearbetet?
Genom att engagera sig i styrelsen kan du direkt påverka ditt närområde. Ska vi göra lekplatsen större? Hur sent på kvällen ska man få använda tvättstugorna? Vad ska det kosta att hyra p-plats? Vilken entreprenör ska vi använda utifall att en vattenskada uppstår? Hur ofta ska gräsmattorna klippas? Hur håller vi de boende informerade om vad som är på gång? Detta är exempel på frågor som styrelsen beslutar om och som sannolikt berör dig och många andra i föreningen.

Vad gör styrelsen?
Styrelsen arbetar för föreningens bästa och ansvarar bland annat för att fastigheterna är i gott skick och att ekonomin är god. Man kan också uttrycka det som att styrelsen ser till så att våra lägenheter fortsätter att vara goda investeringar. Eftersom föreningen valt att lägga ut många tjänster på entreprenad, såsom hyresavisering och fastighetsskötsel, så handlar styrelsearbetet ofta om att hantera önskemål från de boende och att hålla kontakt med de företag som sköter om vår ekonomi och våra fastigheter.

Vad är det som styrelsen inte gör?
Eftersom föreningen valt att ”outsourca” många tekniska, administrativa och juridiska aspekter av förvaltningen så är det väldigt många typer av ärenden som styrelsen övervakar och delegerar snarare än utför. Exempel på detta är hyresavisering, ordningsproblem, gräsklippning, bokföring, fastighetsunderhåll, sophämtning och inspektioner.

Hur mycket tid tar styrelsearbetet?
Alla har olika förutsättningar och man avgör själv hur mycket man har möjlighet att ställa upp. Räkna med ungefär 2 timmar/månad för de regelbundna styrelsemötena. Utöver detta krävs vanligtvis ett par timmars arbete per månad för att ta hand om eventuella ansvarsområden som man tagit på sig.

Får man betalt som för styrelsearbetet?
Ja. På årsmötet beslutar föreningen vilken ersättning som styrelsen ska få. En enskild ledamots ersättning baseras sedan på det ansvar personen tar och antalet timmar som personen arbetar.

Hur engagerar jag mig?

Om du känner att du vill engagera dig i föreningsarbetet så kan du kontakta styrelsen.