Ombyggnationen på Tombolavägen 6

Som en del av er boende märkt så arbetar föreningen med att göra om den tidigare butikslokalen på Tombolavägen 6 till en bostad. Lokalen har den senaste tiden använts av entreprenörerna som arbetat med att installera de nya portarna men snart kommer arbetet med att iordningställa lägenheten att påbörjas.

Efter att ha varit i kontakt med en arkitektfirma för att ta fram ritningar så har föreningen nu fått in offerter från tre olika entreprenörer. Föreningen har redan beviljats bygglov och vår fastighetsförvaltare, som på uppdrag av styrelsen är projektledare för ombyggnationen, arbetar just nu med att gå igenom de tre offerterna. Därefter kommer styrelsen besluta om vilken av de tre entreprenörerna som ska uppdraget att genomföra ombyggnationen.

Planen är att slutbesiktiga lägenheten i maj. Därefter kommer den att säljas på den öppna marknaden via en mäklare. Baserat på prisläget för andra lägenheter i kvarterat så räknar styrelsen med att försäljningssumman kommer att överstiga samtliga kostnader som ombyggnaden gett upphov till.

Dörrar besiktade

Aptus_0002_callingVåra nya dörrar har besiktigats och porttelefonerna kommer kopplas in inom kort. Information om hur nycklar och porttelefon fungerar finns på www.trollkarlen2.se/dorrar.

Vecka 4 (25-31 jan):
Systemet provkörs. Under provkörningsperioden kan både de gamla metallnycklarna och de nya plastbrickor användas.

Under provkörningsperioden så uppmanas du att testa din nyckelbricka och rapportera problem till föreningsstyrelsen, ex. via formuläret på www.trollkarlen2.se/kontakta-oss.

NyckelbrickaVecka 5 (1 feb och framåt):
Om inga problem upptäckts under provkörningen så kommer de gamla metallnycklarna göras oanvändbara (genom att dörrarnas låskolvar byts ut eller plomberas). Därefter kommer bara nyckelbrickorna att kunna användas.