Ombyggnationen på Tombolavägen 6

Som en del av er boende märkt så arbetar föreningen med att göra om den tidigare butikslokalen på Tombolavägen 6 till en bostad. Lokalen har den senaste tiden använts av entreprenörerna som arbetat med att installera de nya portarna men snart kommer arbetet med att iordningställa lägenheten att påbörjas.

Efter att ha varit i kontakt med en arkitektfirma för att ta fram ritningar så har föreningen nu fått in offerter från tre olika entreprenörer. Föreningen har redan beviljats bygglov och vår fastighetsförvaltare, som på uppdrag av styrelsen är projektledare för ombyggnationen, arbetar just nu med att gå igenom de tre offerterna. Därefter kommer styrelsen besluta om vilken av de tre entreprenörerna som ska uppdraget att genomföra ombyggnationen.

Planen är att slutbesiktiga lägenheten i maj. Därefter kommer den att säljas på den öppna marknaden via en mäklare. Baserat på prisläget för andra lägenheter i kvarterat så räknar styrelsen med att försäljningssumman kommer att överstiga samtliga kostnader som ombyggnaden gett upphov till.