God jul och gott nytt år

FyrverkeriÅret närmar sig sitt slut och styrelsen vill passa på att önska alla boende en god jul och ett gott nytt år!

Styrelsen vill samtidigt passa på att tacka alla boende för att hyror och avgifter betalas i tid, för att rätt soptunnor används i miljöstugan, för artighet och hjälpsamhet i tvättstugorna och för allt annat som underlättar arbetet för er styrelse.

En liten påminnelse: LjusslingaTänk på att vara försiktig med stearinljusen så här i juletid. Är det kanske dags att testa brandvarnaren eller köpa en brandsläckare?

Avgift vid andrahandsuthyrning

Från 1 januari 2017 tar föreningen stadgeenligt ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år vilket motsvarar cirka 4 500 kr (basbelopp 2016 är 44.800 kr). Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 jan 2017.

Avgiften kommer läggas som en extra post på avin för månadsavgiften.

BRF Trollkarlen ger tillstånd för andrahandsuthyrning under ett år. Hyr du ut i andrahand utan tillstånd riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas. Detta föregås dock av både dialog och varningar.

Byts andrahandshyresgästen ut eller om förlängning behöver göras ska en ny ansökan lämnas in till föreningen. Som bostadsrättsinnehavare är det du som är ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden. Det är också du som riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna på ett grovt sätt. Vi råder därför att göra en grundlig undersökning av den du ämnar att hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Eftersom du är fortsatt ansvarig för bostadsrätten bör du se över ditt försäkringsskydd så att du är korrekt skyddad. Din hyresgäst bör också kontrollera sitt försäkringsskydd vad gäller hemförsäkring.

Brandvarnare

By Tumi-1983, WikimediaAlla boende måste ha en fungerande brandvarnare uppsatt i lägenheten.

De som inte har en brandvarnare kommer att få en från föreningen, och både bostadsrätts-innehavare och hyresgäster kan få kostnadsfri hjälp med monteringen om så önskas.

För att slippa lägga tid och pengar på att inspektera varje lägenhet så väljer styrelsen istället att låta alla medlemmar och hyresgäster intyga att de har en fungerande brandvarnare via ett formulär som delas ut i alla brevlådor.

Hur testar jag min brandvarnare?

På MSBs sida Brandvarnare – stöd till dig som ger råd och på Brandskyddsföreningens sida Hur testar jag min brandvarnare på bästa sätt? finns råd om testning och montering av brandvarnare. Tyvärr verkar de båda sidorna inte vara överens om huruvida det är bra att testa sin brandvarnare mha. öppen låga (stearinljus) men båda är i alla fall överens om att man ska trycka på testknappen på sin brandvarnare.

Hur ska brandvarnaren monteras?

MSB rekommenderar att brandvarnare sätts upp i tak nära kök och/eller sovrum: