Avgift vid andrahandsuthyrning

Från 1 januari 2017 tar föreningen stadgeenligt ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år vilket motsvarar cirka 4 500 kr (basbelopp 2016 är 44.800 kr). Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 jan 2017.

Avgiften kommer läggas som en extra post på avin för månadsavgiften.

BRF Trollkarlen ger tillstånd för andrahandsuthyrning under ett år. Hyr du ut i andrahand utan tillstånd riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas. Detta föregås dock av både dialog och varningar.

Byts andrahandshyresgästen ut eller om förlängning behöver göras ska en ny ansökan lämnas in till föreningen. Som bostadsrättsinnehavare är det du som är ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden. Det är också du som riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna på ett grovt sätt. Vi råder därför att göra en grundlig undersökning av den du ämnar att hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Eftersom du är fortsatt ansvarig för bostadsrätten bör du se över ditt försäkringsskydd så att du är korrekt skyddad. Din hyresgäst bör också kontrollera sitt försäkringsskydd vad gäller hemförsäkring.