Försenade inbetalningar gällande avgiften

Styrelsen har de senaste månaderna märkt att en del medlemmar är försenade med avgiften som ska betalas in varje månad. Därför vill vi förtydliga att förfallodatumet på avierna inte är sista dagen för inbetalning utan den dag pengarna skall finnas på föreningens konto.

Boende rekommenderas att det betala in avgift/hyra via autogiro eller e-faktura. Kontakta din bank för mer information.

Har ni några frågor eller funderingar ta kontakt med oss via vårat kontaktormulär.