Kvittera ut nyckelbrickor

I början av december kommer nyckelbrickorna kunna kvitteras ut i föreningslokalen på Cirkusvägen 1. Exakta tider kommer att anslås på informationstavlorna i trappuppgångarna.

Nyckelbrickorna kan normalt sett bara kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren, dvs. inte andrahandshyresgäster. För att annan person än lägenhetsinnehavare ska kunna hämta ut nyckelbrickor så måste personen ha med sig en fullmakt. Fullmakten ska skrivas ut, fyllas i och skickas till styrelsen. Tänk på att en fullmakt måste vara bevittnad av två personer för att vara juridiskt giltig. Vittnen intygar med underskrift att personen som skriver under fullmakten är den som hen säger sig vara.

Ladda ner fullmakt för utskrift: Fullmakt för nyckelbrickor.

Tidsplan

Början av november Nya dörrar monteras. Existerande nycklar fungerar även i nya dörrarna.
Slutet av november Nya portlåsen monteras.
Början av december Nyckelbrickor kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren. Utlämning kommer ske i lokalen på Cirkusvägen 1.
I samband med att man hämtar ut sina nyckelbrickor kan man komplettera informationen om namn och telefonnummer för porttelefonen.
Både de vanliga nycklarna och nyckelbrickorna kan användas under en övergångsperiod.
Slutet av december De gamla nycklarna slutar fungera i ytterdörrarna (de kommer fortfarande krävas för att komma in i källarna).

Mer information finns på vår sida om passersystemet och dörrarna.

Snart dags att kvittera ut nyckelbrickor

Om ungefär två veckor kommer nyckelbrickorna att kunna kvitteras ut av lägenhetsinnehavare. Legitimation kommer att krävas vid kvittering. Andrahandshyresgäster måste dessutom ha med sig en undertecknad fullmakt från lägenhetsinnehavaren för att kunna hämta ut brickor.

Utlämningen kommer att ske i föreningslokalen på baksidan av Cirkusvägen 1. Exakta tider för när det kommer vara möjligt att hämta nyckelbrickorna kommer att anslås inom kort.

Ny byts dörrarna ut

EntrédörrNu har arbetet med att byta ut entrédörrarna inletts på Cirkusvägen. Vår entreprenör tar därefter hand om Karusellvägen och Tombolavägen .

De nya dörrarna är säkrare eftersom de öppnas utåt, vilket detta underlättar utrymning i händelse av brand. Dessutom passar utseendet bättre in i våra fastigheters övriga arkitektur. Som en extra bonus så slår de igen något tystare än de gamla.

Mer information finns på vår specialsida om dörrarna.