Våra lägenheter kan inte hyras ut via AirBnB

Tjänster som förmedlar rum/lägenhet till turister och andra tillfälliga stockholmsbesökare, exempelvis AirBnB, har växt i popularitet den senaste tiden. Företeelsen är dock problematisk eftersom bostadsrättsföreningar måste veta vilka personer som bor i dess lägenheter. Dessutom sjunker den upplevda tryggheten bland de boende om det hela tiden är nya personer som bor i lägenheter som hyrs ut via AirBnB.

I Trollkarlen 2 är det därför inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand via tjänster såsom AirBnB. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Hyresnämnden tog nyligen upp ett ärende gällande uthyrning via AirBnB och man slog fast att lägenhetsinnehavaren inte hade rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand eftersom det handlade om många olika personer (”gäster”) på kort tid. Lagstiftningen är till för att underlätta uthyrning när lägenhetsinnehavaren under en viss tid bor någon annanstans men lagstiftningen ger inte per automatik tillstånd för den hotelliknande verksamhet som AirBnB, och dess konkurrenter, förmedlar.

Vill du veta mer? DN har skrivit artikeln Stora risker hyra ut lägenheten via Airbnb och på Hyresnämndens hemsida finns resonemanget bakom nämndens beslut.

Entrédörrar med nyckelbrickor på gång

Aptus - KnappsatsFörarbetet för att byta ut våra entrédörrar är nu i gång. I samband med dörrbytena kommer föreningen även installera elektroniska lås som öppnas med nyckelbrickor. Dessa nyckelbrickor kommer krävas för alla ytterdörrar. De nuvarande nycklarna kommer enbart behövas till tvättstugorna och till källardörrarna längst ner i trapphusen.

Varje hushåll får 3 personliga nyckelbrickor. Kontakta styrelsen så snart som möjligt om ni redan nu vet att ni behöver fler.

Önskemål om hur nya portar ska se ut

Dörrarna tillverkas av Dörr & Portbolaget och kommer ha ett utseende som starkt anknyter till fastigheternas historiska arv.

Det nya passersystemet kommer inom kort att monteras av SafeTeam, så att det är på plats när dörrarna levereras.

Under två veckor omkring månadsskiftet oktober-november så kommer dörrarna monteras på plats.

Mer information kommer inom kort. Har du frågor? Kontakta gärna styrelsen per telefon (08-400 123 70), per e-post, via kontaktformuläret på hemsidan eller via @trollkarlen2 på Twitter.

Bakgrund till detta arbete: Det finns flera orsaker till att föreningen beslutat att byta ut dörrarna. En orsak är för att de nuvarande dörrarna är dåligt isolerade och därför höjer uppvärmningskostnaderna för våra fastigheter. En annan orsak är att dörrarna är relativt gamla och därför är kostsamma att underhålla.