Entrédörrar med nyckelbrickor på gång

Aptus - KnappsatsFörarbetet för att byta ut våra entrédörrar är nu i gång. I samband med dörrbytena kommer föreningen även installera elektroniska lås som öppnas med nyckelbrickor. Dessa nyckelbrickor kommer krävas för alla ytterdörrar. De nuvarande nycklarna kommer enbart behövas till tvättstugorna och till källardörrarna längst ner i trapphusen.

Varje hushåll får 3 personliga nyckelbrickor. Kontakta styrelsen så snart som möjligt om ni redan nu vet att ni behöver fler.

Önskemål om hur nya portar ska se ut

Dörrarna tillverkas av Dörr & Portbolaget och kommer ha ett utseende som starkt anknyter till fastigheternas historiska arv.

Det nya passersystemet kommer inom kort att monteras av SafeTeam, så att det är på plats när dörrarna levereras.

Under två veckor omkring månadsskiftet oktober-november så kommer dörrarna monteras på plats.

Mer information kommer inom kort. Har du frågor? Kontakta gärna styrelsen per telefon (08-400 123 70), per e-post, via kontaktformuläret på hemsidan eller via @trollkarlen2 på Twitter.

Bakgrund till detta arbete: Det finns flera orsaker till att föreningen beslutat att byta ut dörrarna. En orsak är för att de nuvarande dörrarna är dåligt isolerade och därför höjer uppvärmningskostnaderna för våra fastigheter. En annan orsak är att dörrarna är relativt gamla och därför är kostsamma att underhålla.