Våra lägenheter kan inte hyras ut via AirBnB

Tjänster som förmedlar rum/lägenhet till turister och andra tillfälliga stockholmsbesökare, exempelvis AirBnB, har växt i popularitet den senaste tiden. Företeelsen är dock problematisk eftersom bostadsrättsföreningar måste veta vilka personer som bor i dess lägenheter. Dessutom sjunker den upplevda tryggheten bland de boende om det hela tiden är nya personer som bor i lägenheter som hyrs ut via AirBnB.

I Trollkarlen 2 är det därför inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand via tjänster såsom AirBnB. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Hyresnämnden tog nyligen upp ett ärende gällande uthyrning via AirBnB och man slog fast att lägenhetsinnehavaren inte hade rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand eftersom det handlade om många olika personer (”gäster”) på kort tid. Lagstiftningen är till för att underlätta uthyrning när lägenhetsinnehavaren under en viss tid bor någon annanstans men lagstiftningen ger inte per automatik tillstånd för den hotelliknande verksamhet som AirBnB, och dess konkurrenter, förmedlar.

Vill du veta mer? DN har skrivit artikeln Stora risker hyra ut lägenheten via Airbnb och på Hyresnämndens hemsida finns resonemanget bakom nämndens beslut.