Uthyrning i andra hand

På denna sida finner du information för dig som bostadsrättsinnehavare angående att hyra ut i andra hand. Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Då vi är en bostadsrättsförening och vill vi att så många som möjligt av föreningens medlemmar även bor i sina lägenheter krävs ofta särskilda omständigheter för att få andrahandsuthyrning beviljat längre än det året föreningen godkänner. Exempel på anledningar kan vara studier eller militärtjänstgöring på annan ort eller en planerad försäljning av bostaden.

Läs noggrant igenom instruktionen Uthyrning i andra hand innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

AirBnB och liknande förmedlingstjänster

Tjänster som förmedlar rum/lägenhet till turister och andra tillfälliga stockholmsbesökare, exempelvis AirBnB, har växt i popularitet den senaste tiden. Företeelsen är dock problematisk eftersom bostadsrättsföreningar måste veta vilka personer som bor i dess lägenheter. Dessutom sjunker den upplevda tryggheten bland de boende om det hela tiden är nya personer som bor i lägenheter som hyrs ut via AirBnB.

I Trollkarlen 2 är det därför inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand på det sätt som sker via tjänster såsom AirBnB. Orsaken är att uthyrningen i så fall liknar hotellverksamhet och så får inte föreningens lägenhet användas.

All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Hyresnämnden har tagit upp uthyrning via AirBnB och man slog fast att lägenhetsinnehavare inte har rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand, mot föreningsstyrelsens vilja, när det handlar om om många olika personer (”gäster”) på kort tid. Lagstiftningen är till för att underlätta uthyrning när lägenhetsinnehavaren under en viss tid bor någon annanstans men lagstiftningen ger inte per automatik tillstånd för den hotelliknande verksamhet som AirBnB, och dess konkurrenter, förmedlar.

Vill du veta mer? DN har skrivit artikeln Stora risker hyra ut lägenheten via Airbnb och på Hyresnämndens hemsida finns resonemanget bakom nämndens beslut.

Avgift vid andrahandsuthyrning

Från 1 januari 2017 tar föreningen stadgeenligt ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år vilket motsvarar cirka 4 500 kr (basbelopp 2016 är 44.800 kr). Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 jan 2017.

Avgiften kommer läggas som en extra post på avin för månadsavgiften.

BRF Trollkarlen ger tillstånd för andrahandsuthyrning under ett år. Hyr du ut i andrahand utan tillstånd riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas. Detta föregås dock av både dialog och varningar.

Byts andrahandshyresgästen ut eller om förlängning behöver göras ska en ny ansökan lämnas in till föreningen. Som bostadsrättsinnehavare är det du som är ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden. Det är också du som riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna på ett grovt sätt. Vi råder därför att göra en grundlig undersökning av den du ämnar att hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Eftersom du är fortsatt ansvarig för bostadsrätten bör du se över ditt försäkringsskydd så att du är korrekt skyddad. Din hyresgäst bör också kontrollera sitt försäkringsskydd vad gäller hemförsäkring.