Portar och passersystem

Vi håller på att se över ett utbyte av portar då vi skall införa ett tagsystem, portarna är idag i undermåligt skick och drar kallt vilket leder till större omkostnader i form av uppvärmning och underhåll av dörrar. Vi räknar med att utbytet kommer ske i samband med det nya passersystemet kommer på plats. Mer info kommer även där inom kort.

Byte från Alltele till Ownit

Vi har även beslutat att byta internetoperatör från Alltele till Ownit som vår grannförening Tivolit använder, detta på grund av återkommande problem hos Alltele som de inte kunnat lösa.

Mer info om bytet kommer komma inom kort.