Portar och passersystem

Vi håller på att se över ett utbyte av portar då vi skall införa ett tagsystem, portarna är idag i undermåligt skick och drar kallt vilket leder till större omkostnader i form av uppvärmning och underhåll av dörrar. Vi räknar med att utbytet kommer ske i samband med det nya passersystemet kommer på plats. Mer info kommer även där inom kort.