Kvittera ut nyckelbrickor

I början av december kommer nyckelbrickorna kunna kvitteras ut i föreningslokalen på Cirkusvägen 1. Exakta tider kommer att anslås på informationstavlorna i trappuppgångarna.

Nyckelbrickorna kan normalt sett bara kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren, dvs. inte andrahandshyresgäster. För att annan person än lägenhetsinnehavare ska kunna hämta ut nyckelbrickor så måste personen ha med sig en fullmakt. Fullmakten ska skrivas ut, fyllas i och skickas till styrelsen. Tänk på att en fullmakt måste vara bevittnad av två personer för att vara juridiskt giltig. Vittnen intygar med underskrift att personen som skriver under fullmakten är den som hen säger sig vara.

Ladda ner fullmakt för utskrift: Fullmakt för nyckelbrickor.

Tidsplan

Början av november Nya dörrar monteras. Existerande nycklar fungerar även i nya dörrarna.
Slutet av november Nya portlåsen monteras.
Början av december Nyckelbrickor kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren. Utlämning kommer ske i lokalen på Cirkusvägen 1.
I samband med att man hämtar ut sina nyckelbrickor kan man komplettera informationen om namn och telefonnummer för porttelefonen.
Både de vanliga nycklarna och nyckelbrickorna kan användas under en övergångsperiod.
Slutet av december De gamla nycklarna slutar fungera i ytterdörrarna (de kommer fortfarande krävas för att komma in i källarna).

Mer information finns på vår sida om passersystemet och dörrarna.