Hämta dina nyckelbrickor

NyckelbrickaEn del har ännu inte hämtat ut sina nyckelbrickor och därför har vi utökat öppettiderna i föreningslokalen på baksidan av Cirkusvägen 1.

Öppettider:

 • Måndag 14 december kl. 19:00-20:00
 • Tisdag 15 december kl. 19:00-20:00
 • Onsdag 16 december kl. 19:00-20:00
 • Torsdag 17 december kl. 19:00-20:00
 • Fredag 18 december kl. 12:00-13:00 (enda dagpasset)
 • Söndag 20 december kl. 19:00-20:00
 • Söndag 27 december kl. 19:00-20:00

Observera:

 • Målet är att alla nyckelbrickor ska vara uthämtade innan årsskiftet, så att låskolvarna i portarna kan plomberas. Därefter är det alltså nyckelbrickan och/eller porttelefonen (med valt telefonnummer) som kommer behövas för inpassage i porten.
 • Brickor lämnas bara ut till föreningsmedlemmar (bostadsrättsinnehavare) och hyresgäster med 1:a-handskontrakt. Andrahandshyresgäster får dock kvittera ut nyckelbrickor om uthämntningsfullmakt har fyllts i av uthyraren.
 • Legitimation krävs vid utkvittering.
 • Informera styrelsen om du inte kan hämta ut nyckelbrickorna vid något av ovanstående tillfällen.
 • Utlämning av nyckelbrickor sker enbart i föreningslokalen på baksidan av Cirkusvägen 1. Eftersom legitimering krävs så skickas inga nycklar via post.