Dörrar med passersystem på gång

Önskemål om hur nya portar ska se utI höst kommer vi byta ut alla våra entréportar. De nya dörrarna kommer vara moderna och säkra samtidigt som de har en design som återspeglar det rådande arkitekturidealet från när husen byggdes. Vi kommer helt enkelt få det bästa av två världar. Bilden här till höger ger ett hum om hur dörrarna kommer se ut.

För att dörrarna ska bli så täta som möjligt så kommer varje port att mätas individuellt av dörrtillverkaren. Vi hoppas att dörrarna kommer att börja installeras i oktober.

Vi kommer samtidigt också installera ett passersystem så att vi slipper de vanliga nycklarna som idag används för att komma in i trapphusen på sena kvällar och nätter.

Mer information om allt detta kommer att publiceras löpande under hösten.