Årsstämman 2015

Styrelsen vill tacka samtliga närvarande för er närvaro vid stämman den 28 maj. Under året som gått har styrelsen arbetat med att ta fram underlag till införande av passersystem/kodlås och portbyte. Dessa större arbeten valde styrelsen att lyfta fram som motioner under årsstämman och det beslutades att föreningen kommer byta ut samtliga entréportar och införa ett passersystem/kodlås inom kort. Övriga motioner avsåg enklare stadgeändringar.

Vi vill även tacka avgående styrelsemedlemmar: Alexander Benfatto, Lena Haraldson, Liisa Wettergård samt Tomas Hägerkvist för en bra insats under det gångna året och önskar den nyvalda styrelsen lycka till!