Avgiftshöjning

Styrelsen beslutade vid senaste budgetmötet att höja årliga avgiften med 3 % som tidigare år. Eftersom beslutet togs vid årsskiftet och månadsavierna för december, januari och februari redan skickats ut sker justeringen på kommande tre avier för april, maj och juni med tillägg på mellanskillnaden för januari, februari och mars månad.

Vid frågor eller funderingar når ni styrelsen på info@trollkarlen2.se