Summering och protokoll från årsstämman

Här kommer en kort summering om vad föreningen beslutade på föreningsstämman den 19 maj:

  • Kent André, Mikael Svensson, Mohsen Ziaeenia och Shan Mahmood valdes som ordinarie styrelseledamöter. Elenor Vincent, Alexander Angré och Linda Olsson valdes som suppleanter (dvs. reservledamöter).
  • Föreningen beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
  • Föreningen höjde styrelsearvodet. Arvodet har legat stilla i flera år och med tanke på föreningens storlek ansågs en höjning vara befogad.
  • Föreningen beslutade att styrelsen ska kunna ta ut en administrativ avgift i samband med andrahandsuthyrning.
  • Föreningen beslutade att personer som inte är medlemmar i föreningen får tas in som avlönade styrelseledamöter om det inte finns tillräckligt många medlemmar som är intresserade.

Hela protokollet finns i dokumentlistan här nedanför.