Hyres- och avgiftshöjningen för 2016

©reynermedia/flickr
©reynermedia/flickr

Föreningen har nu, via Fastighetsägarna, förhandlat med Hyresgästföreningen och kommit överens om att hyrorna kommer att höjas med 0,9 % för 2016. Höjningen för årets första månader kommer att debiteras rektoaktivt.

Nästa avgiftshöjning för bostadsrättsinnehavare kommer i januari 2017, enligt beslut på tidigare årsstämma. Höjningen blir 3,0 % och det är samma höjning som i år.