Information kring avfallshantering

Den 13:onde oktober kommer sopnedkasten i föreningens trapphus att permanent stängas av och ersättas av sopkärl ute på gatan. Dessa är uppdelade på matavfall och hushållsavfall för källsortering.

Detta sker efter innitiativ från Stockholms Stad för att uppmuntra till källsortering av matavfall. För att åstadkomma detta har kärl för matavfall levererats till föreningen och samtliga boende kommer få ett kärl, samt ett antal avfallspåsar utdelade till sig. Nya påsar kommer sedan finnas att hämta i föreningens tvättstugor efter behov.

För eventuella frågor, eller mer information kring detta finns att få genom Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 120 00

E-post: kund@svoa.se

www.svoa.se/matavfall