Vid renovering

Ombyggnation eller reparation

Ombyggnation som innebär förändring av planlösning ska anmälas till och godkännas av styrelsen.

Elinstallationer får endast utföras av en av elsäkerhetsverket godkänd behörig elektriker.

Förändring i våtutrymmen får endast utföras av GVK-certifierat företag eller företag godkänt av Byggkeramikrådet.

För fasta VVS-installationer inklusive (men inte begränsat till) tvätt-, disk-, is- och kaffemaskiner m.m. skall Säker Vatten-auktoriserad VVS-entreprenör anlitas.

Spikning och borrning får ej ske mellan kl 22.00 och 07.00. Störande arbeten ska aviseras i port till fastigheten.

Tapeter och väggar

Våra fastigheter byggdes innan asbest blev populärt. Huskonstruktionen är därför fri från asbest. Detta betyder också att man kan slippa ner till cementputsen, om man så önskar, när man tapetserar om.

Byggavfall

INGET byggavfall får slängas i grovsoprummen, det skulle komma att bli en för stor kostnad för bostadsrättsmedlemmarna med avgiftshöjning som följd.

Därför ber vi alla som går i byggtankar att använda de närliggande återvinningscentralerna som finns i Östberga samt Sätra, eller att kontraktera med hantverkarna att de står för bortforsling av rivning- och/eller spillmaterial.

På återvinningscentralerna lämnar privatpersoner kostnadsfritt sopor.

Mer information finns på vår specialsida om återvinning och fall.