Källargolvet på Tombolavägen 12-16

I årsredovisningen för 2013 (och även 2012) nämns problem med sättningar i källargolvet på Tombolavägen 12-16.

Nu är byggnaden och golven i källaren undersökta och kommer att återställas. Hela fastigheten står på berg, men det finns en bit som står på pålar som i sin tur vilar direkt på berg. Det är under den delen vi har fått en marksänkning.

Nu återställer vi med ny gjutning och totalkostnaden beräknas hamna på under 100 000 kr. Vi väntar på offert från tre olika firmor och någon av dem kommer få i uppdrag att utföra arbetet.