Summering av boendeenkäten 2015

Här är en liten summering av boendeenkäten från i början av året. Här syns även en del av de frågor och kommentarer som kom in i samband med enkäten.

Hur väl trivs du i din bostad?

image001

Styrelsen gläds åt att de allra flesta boende trivs bra i sina lägenheter.

Hur många boende svarade på enkäten?

image002

Med så få enkätsvar så är det svårt att dra några säkra slutsatser, men vissa tendenser kan i alla fall ses.

Störs du av oljud från grannar?

image003

Hur lyhörda är lägenheterna? Vad bör jag tänka på för att inte störa mina grannar?

Ljud fortplantar sig på olika sätt: Mellan väggarna hörs det ganska väl om man spelar musik på medelhög volym, om man skriker, om man har en högljudd dammsugare mm. Mellan golv och tak hör man vanligtvis om någon drar tunga möbler eller tappar tunga föremål i golvet. Har man fest stör man därför sannolikt grannarna vägg i vägg mer än de under/över. Möblerar man om eller går omkring med träskor inomhus stör det sannolikt grannarna under/över mest än de vägg i vägg.

Det är på grund av allt detta som föreningens ordningsregler säger att man inte får föra oväsen mellan 22:00 och 07:00. Prata med din granne om du störs!

Du hittar våra trivselregler på http://www.trollkarlen2.se/trivselregler

Har byggnaderna blivit mer lyhörda senaste halvåret?

Det har inte gjorts några större reparationer eller renoveringar senaste tiden. Byggnaderna har därför inte blivit mer lyhörda, däremot vill vi passa på att informera om att ljud lätt fortplantar sig i äldre hus och att man ska hålla ljudnivå nere även mellan 7-22.

Fungerar tvättstugorna bra?

image004

Kan vi införa elektronisk bokning av tvättstugorna för att undvika problem med att personen innan drar över på tiden?

Vi får sällan klagomål på att dagens bokningssystem (låscylindrarna) och faktumet att vissa boende inte respekterar bokningstiderna kommer sannolikt inte att försvinna bara för att bokningen görs elektroniskt. Elektronisk bokning gör dock själva bokningsförandet smidigare eftersom man då kan boka via sin dator eller mobiltelefon.

Styrelsen har övervägt att införa digital bokning men vi anser inte att det är värt kostnaden (installation av bokningsskärmar i källarna, inköp av bokningssystem mm).

Andra frågor

Har vi verkligen råd att lägga ner pengar på nya dörrar och elektroniska lås?

Kostnaderna för nya dörrar och elektroniska lås täcks av tidigare lägenhetsförsäljningar (när tidigare hyresgäster flyttat ut så har föreningen sålt lägenheterna som bostadsrätter istället för att hitta nya hyresgäster).
Styrelsens förhoppning är dessutom att de nya dörrarna kräver mindre underhåll än de tidigare och att de elektroniska låsen ökar tryggheten för oss boende, två faktorer som är viktiga men samtidigt knepiga att mäta.

Är det möjligt att få fler sorteringsmöjligheter i grovsoprummet? Varför är det just glas och papper som sorteras utanför husen?

Utökade möjligheter till sortering är på gång i grovsoprummet. Tydligare skyltar kommer sättas upp över soptunnorna för att underlätta sorteringen, och därmed minska straffavgifterna som föreningen tvingas betala till sophämtningsföretaget pga. felaktigt sorterade sopor.
Var ska jag slänga olika sopor? Läs på http://www.trollkarlen2.se/atervinning

Finns det planer på gunga för småbarn och ”mjuk asfalt” på lekplatsen?

Nej, i dagsläget finns inga planer på att utöka eller förändra lekplatsen. Förra året inspekterades lekplatsen och för att den ska uppfylla EU-kraven för säkerhet så fyllde föreningen på med ny, mjuk, sand på lekplatsen.

Vad finns det för planer gällande utemiljön? Finns planer på mer buskar, fruktträd och blommor? Kan vi å andra sidan spara pengar genom att skära ner på underhållet för utemiljön?

En del boende vill att vi ska lägga mer kraft och pengar på utemiljön, andra vill minska utgifterna. Styrelsen anser att den nuvarande nivån är rimlig men tar gärna emot förslag och synpunkter.
Trädgårdsintresserade boende som vill hjälpa till att göra omgivningarna ännu trevligare så får gärna kontakta styrelsen för mer information.