Föreningsstämma 2019

Bild

Föreningsstämma kommer att hållas onsdagen den 22 maj 2019 kl. 19:00

Vad händer på stämman?

På stämman, ibland även kallat årsmöte, beslutar föreningen om bl.a. vilka som ska sitta i styrelsen, om aktuell styrelse gjort sitt jobb, godkännande av resultaträkning mm.

På stämman tar föreningen även upp förslag som lämnats in från medlemmar, s.k. motioner.

Hur anmäler jag något att ta upp på stämman?

Förslag från föreningsmedlemmar, dvs. motioner, ska lämnas till styrelsen senast 3:e mars.

Vilka får vara med på stämman?

Samtliga medlemmar i föreningen, dvs. bostadsrättsinnehavare.

Kan jag rösta utan att vara på stämman?

Ja, om du fyllt i en fullmakt där du anger vem som får rösta åt dig på stämman.

När kommer dagordning och andra dokument?

Dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse mm. kommer finnas tillgängligt senast 8:e maj

Var hålls stämman?

I lokalen på baksidan av Cirkusvägen 1.

Vad är en föreningsstämma?

Under årsstämman fattas viktiga beslut som påverkar din omgivning. Så här med lite mindre än en månad kvar till årsstämman tänkte vi i styrelsen att information om vad en stämma faktiskt är kan komma väl till hands. Härefter kommer således lite kort information.

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om  kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna.

 
Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen genom att kontakta valberedningen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årsstämman.

 
Dessutom så är det på stämman som föreningens medlemmar godkänner redovisningen och beslutar om huruvida styrelsen gjort sitt jobb (och därmed medges ansvarsfrihet).

Bra att veta inför stämman:

  • Du kan enbart rösta om du är närvarande på mötet eller om någon som du gett fullmakt till är närvarande på mötet.
  • Enbart medlemmar (och personer med fullmakter från medlemmar) är inbjudna till mötet.
  • Legitimation måste medtas.

Nu är hösten här!

Om du ser mig, så önskar vi i styrelsen dig en trevlig höst!

Sommaren har nu sjungit på sin sista vers och vi tar istället ett kliv in i den färgglada höstsäsongen. Med detta vill vi i styrelsen även lyfta lite information till våra boende.

Till att börja med vill vi uppmuntra boende, såväl hyresgäster som bostadsrättsägare, till att göra det fint utanför entréerna med plantering av växter och blommor. Vid intresse är man välkommen att kontakta styrelsen för överenskommelse om kostnad. Föreningen står alltså för kostnad av växterna medan arbetet står man som boende för själv.

På senaste styrelsemötet kom det upp som förslag att bjuda in våra boende till en boulekväll! Vi håller då till på den fina boulebanan på innergården utanför styrelselokalen och föreningen bjuder på enklare mat och dricka.
Låt gärna styrelsen veta hur många som skulle vara intresserade av detta så att vi kan planera det närmare.

Nu till lite uppmaningar…

Som ni kanske känner till fungerar inte vår miljöstuga optimalt. Vi har fortfarande problem med boende som felsorterar och det resulterar i onödiga kostnader för vår förening. Öppettiderna har pga dessa problem begränsats och fortsätter det i samma takt, kan tiderna komma att ytterligare prövas. En annan åtgärd som nyligen klubbats är att införa kamerabevakning.

Vi vädjar därför till alla våra boende att följa de sorteringsregler som finns uppsatta!

Det har uppmärksammats att i tvättstugorna slarvas det ibland med att placera sin tvättcylinder i “parkerat läge” när den inte ska användas.

Kom även ihåg att passa dina tvättider, såväl vid bokad tvättid som vid bruk av rummen för “spontan tvätt”.  Detta är särskilt viktigt när du använder tvättcylindern  som lås då det hindrar nästa på tur för att ta sig in i tvättrummen.

Som avslutande information kan vi också meddela våra föreningsmedlemmar att vi snart kommer att kalla er till en extrainsatt föreningsstämma. Mer info om detta i den kommande kallelsen.

Om ni har några synpunkter, tips eller frågor kan ni nå oss enklast via hemsidans kontaktformulär.

Glöm inte heller att de allra flesta frågor och svar som berör föreningen, hittar ni på vår hemsida, www.trollkarlen2.se

Vänligen,

Styrelsen