Offerter för portkodssystem

Styrelsen håller på och ser över möjligheten att skaffa portkodssystem och offerter har tagits in som nu skall gås igenom. Styrelsen håller även på att se över ett byte av entreprenör för markskötsel.