Källargolv fixat

Källargolvet på Tombolavägen 12-16 är nu åtgärdat efter tidigare sättning i marken. Grovsoprummets tak konstaterades behöva en ommålning under sommaren och är nu åtgärdat.