Snart kommer övergivna cyklar rensas bort

Styrelsen har gått ut med information till samtliga hushåll om att rensning av cyklar kommer ske i föreningens utrymmen, ni uppmanas att märka upp er cykel med namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer innan den 30 november. Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort.