Påminnelse: Upprensning av övergivna cyklar

En påminnelse till samtliga boende: Den 30 november kommer samtliga cyklar som ej är uppmärkta att forslas bort från föreningens utrymmen.