Gatuparkering

Den 27 Juni antog kommunfullmäktige trafiknämndens förslag om att införa nya parkeringsregler i Stockholm som kort innebär att det blir fler parkeringsavgifter och boendeparkeringar i flera delar av staden. För oss boende i och runt omkring Trollkarlen innebär det följande:

  • Ny avgift: 10 kronor/timme
  • Avgift för boendeparkering införs 500 kronor/månad
  • Avgift för motorcykelparkering införs med 5 kronor/timme
  • Avgift för boendeparkering motorcykel införs 250 kronor/månad

Preliminärt kommer omskyltning påbörjas hösten 2016. Mer finns på Stockholms Stads nya plan för gatuparkering.