Förfallodatum för medlemsavgiften

Styrelsen har uppmärksammat att medlemsavgiften tidvis betalas in försent och vill uppmärksamma medlemmarna om att förfallodatumet på medlemsavgiften inte är den sista dagen som medlemmen har på sig att betala, det datumet som pengarna skall finnas på föreningskontot.

Genom att betala i tid sparar ni föreningen både administrativ tid för hantering förseningar samt undviker förseningsavgifter på kommande avgifter. Önskas det att betala via autogiro eller e-faktura anmäler ni detta via er bank genom att söka på Fastighetsägarna och anger objekt nummer (som hittas på avgiftavin) vid anmälning av autogiro eller e-faktura. De går också bra att höra av sig fastighetsägarna på telefon 08-617 75 00 vardagar mellan 9-12.

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen.