Dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse inför föreningsstämman den 22/5

Inför stämman kommer här lite mer information i form av dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse för 2018.