Protokoll från Föreningsstämman 2019

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog på stämman för att ni tog er tid att vara med.

Här finns nu protokollet så att alla som vill kan ta del av det.