Om hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, så har vi nu publicerat information om hur föreningen hanterar personuppgifter. Du hittar informationen på www.trollkarlen2.se/brf-trollkarlen-2/hantering-av-personuppgifter.

Om du har frågor kring personuppgifterna som vi hanterar så är du välkommen att kontakta styrelsen. Du kan även kontakta styrelsen om du vill få informationen skickad till dig per post.

Vad är en föreningsstämma?

Under årsstämman fattas viktiga beslut som påverkar din omgivning. Så här med lite mindre än en månad kvar till årsstämman tänkte vi i styrelsen att information om vad en stämma faktiskt är kan komma väl till hands. Härefter kommer således lite kort information.

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om  kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna.

 
Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen genom att kontakta valberedningen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årsstämman.

 
Dessutom så är det på stämman som föreningens medlemmar godkänner redovisningen och beslutar om huruvida styrelsen gjort sitt jobb (och därmed medges ansvarsfrihet).

Bra att veta inför stämman:

  • Du kan enbart rösta om du är närvarande på mötet eller om någon som du gett fullmakt till är närvarande på mötet.
  • Enbart medlemmar (och personer med fullmakter från medlemmar) är inbjudna till mötet.
  • Legitimation måste medtas.

Föreningsstämma

Torsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.30

Vad händer på stämman?
På stämman, ibland även kallat årsmöte, beslutar föreningen om bl.a. vilka
som ska sitta i styrelsen, om aktuell styrelse gjort sitt jobb, godkännande av
resultaträkning mm.
På stämman tar föreningen även upp förslag som lämnats in från
medlemmar, s.k. motioner.

Hur anmäler jag något att ta upp på stämman?
Förslag från föreningsmedlemmar, dvs. motioner, ska lämnas till styrelsen senast 15 april.

Vilka får vara med på stämman?
Samtliga medlemmar i föreningen, dvs. bostadsrättsinnehavare.

Kan jag rösta utan att vara på stämman?
Ja, om du fyllt i en fullmakt där du anger vem som får rösta åt dig på stämman.

När kommer dagordning och andra dokument?
Dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse mm. kommer finnas tillgängligt senast 8 maj.

Var hålls stämman?
I lokalen på baksidan av Cirkusvägen 1.

Inför extra föreningsmöte

Tisdag den 13 februari 19:00 så kommer det hållas ett extrainsatt föreningsmöte i brf Trollkarlen 2. Grundorsaken till mötet är att föreningen behöver justera våra stadgar för att följa de regler och lagar som gäller.

Är det något speciellt som du själv vill ta upp? Hör då av dig till styrelsen på info@trollkarlen2.se eller 08-400 123 70.

Mötet är också ett bra tillfälle för dig som medlem att träffa grannar som, likt dig, också tycker det är viktigt att boende och förening mår bra. Dessutom kommer det att bjudas på fika.

Inför mötet har styrelsen skapat två dokument:

Kallelse, dagordning och fullmakt delas ut till varje medlem per post.

Vi ses den 13:e.

Mvh. styrelsen

På gång kring nyår

God nytt år

Styrelsen hoppas alla boende haft en trevlig julhelg och önskar alla boende ett gott nytt år!

Extrastämma

Tisdag den 13 februari kommer det hållas ett extra föreningsmöte för att, bland annat, klubba igenom reviderade stadgar. Stadgarna behöver revideras till följd av nya lagar och regler. En del paragrafer i stadgarna behöver också förtydligas.

Mötet är också en möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Är det något du vill ta upp på mötet så är du välkommen att höra av sig på info@trollkarlen2.se eller 08-400 123 70.

Kallelse skickas ut inom kort.

Boendeenkät

Glöm inte att besvara vår boendeenkät på http://tiny.cc/enkat2017.

Julgranar och julskräp

Så här i jultider brukar det bli mycket skräp, allt från kartonger och matrester till julgranar och tv-apparater. Tänk på att sortera soporna korrekt! Julgranar ska inte slängas i sopnedkast eller miljöstuga. Kartonger ska vikas ihop innan de slängs.

Mer information finns på http://www.trollkarlen2.se/atervinning.

Kamera i miljöstation (grovsoprummet)

På tal om skräp så har en del boende märkt att miljöstationen ibland varit oväntat stökig senaste månaderna. Styrelsen misstänker att det antingen är obehöriga som använder vår miljöstuga eller att det är boende som flyttstädar på ett oansvarigt sätt. Vi kommer därför installera en kamera i miljöstugan för att se vad som är problemet. Boende som grovt missbrukar miljöstugan, ex. genom att dumpa saker som inte ryms i sopkärlen, kommer att debiteras för de extrakostnader som det medför föreningen.

Tack

Styrelsen vill tacka alla boende som visar omtanke för sina grannar, som betalar sina avier i tid, som sköljer ut alla konservburkar innan de slängs i miljöstugan, som håller källargångarna fria från skräp, som håller koll på sina tvättider, som utnyttjar grillplatsen, som felanmäler trasiga torkskåp och allt annat som görs för att våra bostäder och vår närmiljö ska vara så trevlig som möjligt. Tack.

Boendeenkät 2017

Nu är årets boendeenkät ute! Ni som har anmält er till e-postlistan har fått länken i er brevlåda och ni andra hittar länken på anslagen i trappuppgångarna.

Enkäten är till för både hyresgäster och bostadsrättsägare. Berätta vad du tycker om bostäderna, föreningen, omgivningarna mm. Svaren hjälper styrelsen med många olika saker, exempelvis när det gäller hur framtida underhåll ska prioriteras.

Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig helg.

Nu är hösten här!

Om du ser mig, så önskar vi i styrelsen dig en trevlig höst!

Sommaren har nu sjungit på sin sista vers och vi tar istället ett kliv in i den färgglada höstsäsongen. Med detta vill vi i styrelsen även lyfta lite information till våra boende.

Till att börja med vill vi uppmuntra boende, såväl hyresgäster som bostadsrättsägare, till att göra det fint utanför entréerna med plantering av växter och blommor. Vid intresse är man välkommen att kontakta styrelsen för överenskommelse om kostnad. Föreningen står alltså för kostnad av växterna medan arbetet står man som boende för själv.

På senaste styrelsemötet kom det upp som förslag att bjuda in våra boende till en boulekväll! Vi håller då till på den fina boulebanan på innergården utanför styrelselokalen och föreningen bjuder på enklare mat och dricka.
Låt gärna styrelsen veta hur många som skulle vara intresserade av detta så att vi kan planera det närmare.

Nu till lite uppmaningar…

Som ni kanske känner till fungerar inte vår miljöstuga optimalt. Vi har fortfarande problem med boende som felsorterar och det resulterar i onödiga kostnader för vår förening. Öppettiderna har pga dessa problem begränsats och fortsätter det i samma takt, kan tiderna komma att ytterligare prövas. En annan åtgärd som nyligen klubbats är att införa kamerabevakning.

Vi vädjar därför till alla våra boende att följa de sorteringsregler som finns uppsatta!

Det har uppmärksammats att i tvättstugorna slarvas det ibland med att placera sin tvättcylinder i “parkerat läge” när den inte ska användas.

Kom även ihåg att passa dina tvättider, såväl vid bokad tvättid som vid bruk av rummen för “spontan tvätt”.  Detta är särskilt viktigt när du använder tvättcylindern  som lås då det hindrar nästa på tur för att ta sig in i tvättrummen.

Som avslutande information kan vi också meddela våra föreningsmedlemmar att vi snart kommer att kalla er till en extrainsatt föreningsstämma. Mer info om detta i den kommande kallelsen.

Om ni har några synpunkter, tips eller frågor kan ni nå oss enklast via hemsidans kontaktformulär.

Glöm inte heller att de allra flesta frågor och svar som berör föreningen, hittar ni på vår hemsida, www.trollkarlen2.se

Vänligen,

Styrelsen

Senaste nytt

Trädgårdsgrupp

Vi tänker starta en trädgårdsgrupp för de boende som vill använda sina gröna fingrar till att göra det fint, trevligt och inbjudande runt våra hus. Fler buskar? Mer blommor? Odla kål? Utegym? Vad har du för idéer?

Kontakta info@trollkarlen2.se om du är intresserad.

Sopsortering

Miljöstugan missköts av vissa boende, vilket orsakar onödiga kostnader för föreningen. Tänk därför på detta:

  • vik ihop kartonger innan de slängs i miljöstugan,
  • tv-apparater, möbler, stora vitvaror och annat skrymmande får inte slängas i miljöstugan,
  • skölj ur matförpackningar så att matresterna inte drar till sig råttor.

Ny styrelse

Styrelsen består nu av Max Jonsson (ordförande), Kent André, Mohsen Ziaeenia, Amanda Talg och Shan Mahmood. Mikael Svensson och Sandra Ghebremariam är suppleanter.

Protokoll från stämman

Summering och protokoll från årsstämman 2017

Kort summering om besluten som togs av föreningen på föreningsstämman den 18 maj 2017.

  • Kent André, Mohsen Ziaeenia, Max Jonsson, Amanda Telg och Shan Mahmood valdes som ordinarie styrelseledamöter. Mikael Svensson och Sandra Ghebremariam valdes som suppleanter
  • Föreningen beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
  • Föreningen behöll styrelsearvodet på samma nivå som tidigare år.

Hela protokollet finns i dokumentlistan här nedanför.